Jump to content

access

ពីWiktionary

លទ្ធភាពបានប្រើប្រាស់

  1. លទ្ធភាព/ផ្លូវទៅដល់ (សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពនៅខែតុលា ២០០៦)