adore

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. គោរពស្រលាញ់, មានគារវភក្ដី, ស្រលាញ់ស្មោះ
  2. ស្រលាញ់អស់ពីចិត្ត, ស្រលាញ់ខ្លាំង
  3. ពេញចិត្តខ្លាំង