allocate

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

លៃចែក, ធ្វើវិភាជន៍(សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពនៅខែតុលា ២០០៦)(មូលនិធិ)