appropriation

ពីWiktionary

វិភាជន៍ (ប្រាក់លៃទុកនៅម្ខាងសំរាប់គោលដៅដោយឡែក) (សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពនៅខែតុលា ២០០៦)