as well as

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាំក្យ as + well + as។

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

as well as

  1. ដូចគ្នាទៅនឹង
  2. ដូចគ្នានេះដែរ
  3. ក៏ដូចជា
  4. ហើយក៏~ផងដែរ។