Jump to content

attorney

ពីWiktionary

អាណត្តិគាហក (អ្នកទទួឡអាណត្តិ)

  1. តំណាងការពារក្ដី
  2. មេធាវី (សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពនៅខែតុលា ២០០៦)