award

ពីWiktionary
  1. សេចក្ដីសំរេចរបស់អាំជ្ញាកណ្ដាល
  2. រង្វាន់
  3. ផ្ដល់រង្វាន់ឱ្យ (សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពនៅខែតុលា ២០០៦)