backup

ពីWiktionary

ព័ត៌មានបម្រុង \ge បម្រុងទុក

  1. ត្រៀមបំរុង (សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពនៅខែតុលា ២០០៦)