Jump to content

branch

ពីWiktionary
  1. ខ្នែង (វគ្គីសាស្ត្រ)
  2. សាខា (ក្រុមហ៊ុន)
  3. ខ្នែង (ភូគព្ភសាស្ត្រ)
  4. មែក, ធាង (សរីរវិទ្យា)
  5. ខ្សែលោហិត, ស្រឡាយ, ក្រសែ (ពង្សាវលី)