domain

ពីWiktionary

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

  1. វិស័យ, អាណាចក្រ (វិសាលភាព, ដែន)
  2. ចំណោម (មនុស្ស រឺ ក្រុម)
  3. ដែន (ជីវវិទ្យា)
  4. (គណិតវិទ្យា) ដែនកំណត់
  5. (រូបវិទ្យា) ដែន