essentially

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

essentially

  1. ចាំបាច់, សំខាន់, កត់សម្គាល់, សារៈ
  2. សារវន្ត, ជាសារវន្ត
  3. ខ្ជាប់ខ្ជួន