full

ពីWiktionary

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

full

  1. ពេញ, មីរ, ដេរដាស, មីរដេរដាស
  2. ឆ្អែត
  3. ពេញវង់
  4. ពេញដៃពេញជើង, ពេញទី, ពេញលេញ
  5. ពេញមុខពេញមាត់, ខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់