greater

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

greater (លើស more greater, ផ្ដាច់ most greater)

  1. ធំជាង, ទូលាយជាង, ទូលំទូលាយ
  2. ខ្លាំងជាង, ខ្លាំង
  3. អស្ចារ្យជាង
  4. ខ្នាតធំ