interior

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

interior (លើស more interior, ផ្ដាច់ most interior)

  1. ភាគខាងក្នុង, ខាងក្នុង, ផ្ទៃក្នុង
  2. មហាផ្ទៃ
  3. ក្នុងស្រុក