personal

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

personal (លើស more personal, ផ្ដាច់ most personal)

  1. បុរិសៈ, បុរស, បុគ្គល, មនុស្ស, នរៈ
  2. ផ្ទាល់, ផ្ទាល់ខ្លួន
  3. ខ្លួន