population

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ឯកវចនៈ
population

ពហុវចនៈ
populations

  1. ប្រជាជន (មិនគិតពីជនជាតិ), ប្រជារាស្ត្រ, រាស្ត្រ, មនុស្ស, អាណាប្រជានុរាស្ត្រ, ប្រជានុរាស្ត្រ
  2. អត្រាប្រជាជន, អត្រាប្រជារាស្ត្រ, អត្រារាស្ត្រប្រជា