practice

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ឯកវចនៈ
practice

ពហុវចនៈ
practices

  1. ការបដិបត្តិ, ការប្រណិប័ត, ការអនុវត្ត, អនុវត្តន៍
  2. ការកាន់,ការគោរព, ការប្រតិបត្តិ (សាសនា), ការកាន់សាសនា, ការកាន់គោរព, ការប្រកាន់