prefix

ពីWiktionary

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

នរុត្ដិសាស្ដ្រ[កែប្រែ]

ពាក្យកម្ចីពីភាសាបារាំងមជ្ឈឹមសម័យ

សូរសព្ទ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

prefix (ពហុវចនៈ prefixes) បុព្វបទ