tax

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ឯកវចនៈ
tax

ពហុវចនៈ
taxs

  1. ការហូតពន្ធ, លំហូតពន្ធ
  2. ពន្ធដារ, សួយ, ពន្ធ
  3. ការបង់ពន្ធ