ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
U+0E01, ก
THAI CHARACTER KO KAI
[unassigned: U+0DF5–U+0E00]

[U+0DF4]
Thai
[U+0E02]
សូមមើលផងដែរ กี่, กุ, กู, กู้, ก็, និង ก.
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាសៀមមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា th

បាលី[កែប្រែ]

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីវេទ សំស្ក្រឹត कः (kaḥ)

សព្វនាម[កែប្រែ]

  1. (សំណួរ) នរណា

ផ្នត់ចុង[កែប្រែ]

  1. -ក (អ្នកធ្វើ)។

សៀម[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ
k
មូលសទ្ទ กอ
k ɒ
ប៉ៃប៊ូន gɔɔ
(បាងកក) អ.ស.អ.(គន្លឹះ) /kɔː˧/
សំឡេង
  • សូរដូច: กอ (gɔɔ)

អក្សរ[កែប្រែ]

(gɔɔ) (អានថា: អ្ក)

  1. កកៃ (ไก่) ព្យញ្ជនៈទីមួយនៃអក្សរសៀម

កំណត់ប្រើប្រាស់[កែប្រែ]