កក្ខឡ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បាលី[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

កក្ខ +‎ អល

គុណនាម[កែប្រែ]

កក្ខឡ (kakkhaḷa)

  1. ទម្រង់សរសេរឆ្លាស់នៃ កក្ខល