កក្ខល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំលេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ កក្ខល
kk̥kʰl
មូលសទ្ទ ក័ក-ខ័ល-ឡៈ
k˘k-kʰ˘l-ḷ`
ឡាតាំងយានកម្ម kakkhallaʼ
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaʔ.kʰal.laʔ/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាលី kakkhala, ធៀបនឹងភាសាសំស្ក្រឹតខ្មែរ កក្ខដ (‘‘कक्खट’’)។

គុណនាម[កែប្រែ]

កក្ខល

  1. របឹង រឹងរូស អាក្រក់ រឹង = កឋិន[១]

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បាលី[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

កក្ខ +‎ អល

គុណនាម[កែប្រែ]

កក្ខល (kakkhala)

  1. កក្ខល