កខ្វិក

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

បរិវារសព្ទ[កែប្រែ]

កខ្វិក

  1. សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យកខ្វក់
    កខ្វិកកខ្វក់។

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត