ខ្មែរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។ លីជិញ

ខ្មែរ[កែប្រែ]


ការបញ្ចេញសំឡេ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្មែរបុរាណ ក្មែរ ខ្មែរកណ្ដាល ខ្មេរ

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

ខ្មែរ 

  1. មនុស្ស​ដែល​កើត ឬ នៅ​ក្នុង​ដែន​កម្ពុជា ហើយ​លុះ​នៅ​ក្នុង​អំណាច​ច្បាប់​ខ្មែរ
    ជាតិ​ខ្មែរ។
  2. ភាសាជាតិនៃកម្ពុជា ប៉ែកនៃអំបូរភាសាខ្មែរ-មន
  3. អាប៊ុហ៊្គីដាមួយប្រើដើម្បីសរសេរភាសាខ្មែរ និង ជួនកាលបាលី។
  4. ភូមិនៃឃុំងន

ន័យដូច[កែប្រែ]

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:km-KH

| style="width:1%; " | | class="translations-cell" style="background-color:#ffffe0; vertical-align:top; text-align:left; width:48%; " |

|}

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

តំណខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត