កញ្ចុះធំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពី កញ្ចុះឆ្នូតធំ > កញ្ចុះធំ បំបាត់ពាក្យកណ្ដាល 'ឆ្នូត'

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះធំ

  1. កញ្ចុះឆ្នូតធំ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]