កញ្ចុះអង្កាមស

ពីWiktionary

សូមដាក់រូប។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កញ្ចុះអង្កាម +

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុះអង្កាមស

  1. ប្រភេទកញ្ចុះអង្កាមពណ៌ស មានពីរប្រភេទ គឺ ផ្សូដូបាហ្ការៀសភ្វីលីផ្វឺរ និង ផ្សូដូបាហ្ការៀសសាប់ទ្លីស

បំណកបំប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ទិន្នានុប្បវត្តិរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។