កម្មញ្ញតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បាលី[កែប្រែ]

កម្មញ្ញតា

  1. ភាពជាអ្នកស្គាល់ការងារ