ការពិភាក្សា:ទំព័រដើម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  • ទំព័រដើមត្រូវបានការពារពាក់កណ្តាល ដើម្បីជៀសវាងការបំពានពីមនុស្សខិលខូច និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះឬមិនប្រើប្រាស់គណនី
  • លោកអ្នកអាចចូលរួមកែប្រែទំព័រដើមបាន ដោយប្រើប្រាស់គណនីរបស់លោកអ្នក
  • បញ្ចេញមតិយោបល់នៅទីនេះសំរាប់ការកែលំអទំព័រដើម

Administrators[កែប្រែ]

I haven't seen any admin/sysop here. one of you guys can apply. By the way I can't read the content. pls give me the link to install correct Unicode. බිඟුවා ម៉ោង១៩:៣៥ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

  • Greetings! Yes, there's no sysop here. But I intent to request/apply for one. I'm Vantharith, a Cambodian Wikipedian - also one of the sysop in Khmer Wikipedia.

Now, I am in the process of learning more and getting myself familiar with Wiktionary before I actually request for sysop status. Recent, I have been working on the Templates and other Help pages - but it's a lot of work and still a WIP. Regarding the Khmer Unicode font, please refer to this link - http://www.khmeros.info/drupal612/node/3131/ Thank you. --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង០៩:៥៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

Logo Wikitionary ខ្មែរ[កែប្រែ]

លោកតើLogo Wikitionary ខ្មែរអាចដាក់ជាភាសាខ្មែរបានទេព្រោះអីវាជាវីគីវចនានុក្រមខ្មែរ​ សូមជួយមើលផង សូមអរគុណ(Nisetpdajsankha ម៉ោង១០:៣៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

  • ខ្ញុំគិតថាបាន យើងអាចស្នើសំុទៅ Wikitionary បាន។ ប៉ុន្ដែភាគច្រើន មានតែ២ Logo បាននិយមប្រើ។ សូមមើលតំណភ្ជាប់នេះ ។ តែបានយើងមានគំនិតចង់ប្ដូរទៅជាភាសាខ្មែរ សូមជួយគូររូប រួចផ្ញើមកយើងទាំងអស់គ្នា ដើម្បីប្រមួលយោបល់គ្នា។ --វ័ណថារិទ្ធ ម៉ោង១២:០៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

ការពិភាក្សាកិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

ខ្ញុំគិតថាពាក្យកិរិយាស័ព្ទដាក់ជាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមខុសហើយសូមលោក វ័ណ ថារិទ្ធិ ប្ដូរមកជា កិរិយសព្ទវិញទើបបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះក្នុងវចនានុក្រមគេសរសេរថាកិរិយាសព្ទមិនមែនកិរិយាស័ព្ទព្រោះវាខុសវេយ្យាករណ័ខ្មែរ ឧទាហរណ៍ដូចពាក្យ ខ័ណ្ឌ ឥឡូវ គេប្ដូរ មកជា ខណ្ឌ , ប័ត្រ គេប្ដូរ មកសរសេរជា បត្រវិញ ពីព្រោះអីអោយតែពាក្យណាគេត្រួតនៅខាងចុង​​ គេលែងអោយដាក់ វណ្ណយុត្តិ ័​ នេះទៀតហើយ ។ តើលោកអាចកែប្រែចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម ដូចជា ឧទានស័ព្ទ ទៅជា ឧទានសព្ទ, កិរិយាស័ព្ទ ទៅជា កិរិយាសព្ទ វិញទើបជាពាក្យត្រឹមត្រូវ ពីព្រោះអី បើយើងសរសេរ ខុស វេយ្យាករណ៍ និងការប្រកបយើងនឹងផ្ដល់ទិន្នន័យខុសទៅអ្នកអាន ។ សូមលោកជួយប្ដូរផង! ពីខ្ញុំ(Nisetpdajsankha ម៉ោង០០:៥៩ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

Global AbuseFilter[កែប្រែ]

Hello,

AbuseFilter is a MediaWiki extension used to detect likely abusive behavior patterns, like pattern vandalism and spam. In 2013, Global AbuseFilters were enabled on a limited set of wikis including Meta-Wiki, MediaWiki.org, Wikispecies and (in early 2014) all the "small wikis". Recently, global abuse filters were enabled on "medium sized wikis" as well. These filters are currently managed by stewards on Meta-Wiki and have shown to be very effective in preventing mass spam attacks across Wikimedia projects. However, there is currently no policy on how the global AbuseFilters will be managed although there are proposals. There is an ongoing request for comment on policy governing the use of the global AbuseFilters. In the meantime, specific wikis can opt out of using the global AbuseFilter. These wikis can simply add a request to this list on Meta-Wiki. More details can be found on this page at Meta-Wiki. If you have any questions, feel free to ask on m:Talk:Global AbuseFilter.

Thanks,

PiRSquared17, Glaisher

— ម៉ោង១៧:៣៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ (UTC)

Bot policy[កែប្រែ]

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable), which form the vast majority of such requests. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. Please read the text at m:Bot policy before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in two weeks if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. MarcoAurelio (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៩:០៩ ថ្ងៃពុធ ទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)

Done. --MarcoAurelio (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៤:០២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ (UTC)

Compact Links coming soon to this wiki[កែប្រែ]

Please help translate to your language

Screenshot of Compact Language Links interlanguage list

Hello, I wanted to give a heads up about an upcoming feature for this wiki which you may seen already in the Tech News. Compact Language Links has been available as a beta-feature on all Wikimedia wikis since 2014. With compact language links enabled, users are shown a much shorter list of languages on the interlanguage link section of an article (see image). This will be enabled as a feature in the soon for all users, which can be turned on or off using a preference setting. We look forward to your feedback and please do let us know if you have any questions. Details about Compact Language Links can be read in the project documentation.

Due to the large scale enablement of this feature, we have had to use MassMessage for this announcement and as a result it is only written in English. We will really appreciate if this message can be translated for other users of this wiki. The main announcement can also be translated on this page. Thank you. On behalf of the Wikimedia Language team: Runa Bhattacharjee (WMF) (talk)-ម៉ោង១៣:០៦ ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)

Compact Language Links enabled in this wiki today[កែប្រែ]

Please help translate to your language

Screenshot of Compact Language Links interlanguage list

Compact Language Links has been available as a beta-feature on all Wikimedia wikis since 2014. With compact language links enabled, users are shown a much shorter list of languages on the interlanguage link section of an article (see image). Based on several factors, this shorter list of languages is expected to be more relevant for them and valuable for finding similar content in a language known to them. More information about compact language links can be found in the documentation.

From today onwards, compact language links has been enabled as the default listing of interlanguage links on this wiki. However, using the button at the bottom, you will be able to see a longer list of all the languages the article has been written in. The setting for this compact list can be changed by using the checkbox under User Preferences -> Appearance -> Languages

The compact language links feature has been tested extensively by the Wikimedia Language team, which developed it. However, in case there are any problems or other feedback please let us know on the project talk page. It is to be noted that on some wikis the presence of an existing older gadget that was used for a similar purpose may cause an interference for compact language list. We would like to bring this to the attention of the admins of this wiki. Full details are on this phabricator ticket (in English).

Due to the large scale enablement of this feature, we have had to use MassMessage for this announcement and as a result it is only written in English. We will really appreciate if this message can be translated for other users of this wiki. Thank you. On behalf of the Wikimedia Language team: Runa Bhattacharjee (WMF) (talk)-ម៉ោង០៣:០៥ ថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ (UTC)

Columns for references[កែប្រែ]

ម៉ោង១៨:២៣ ថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ (UTC)

Wiktionary Cognate Dashboard[កែប្រែ]

Selection of the Tremendous Wiktionary User Group representative to the Wikimedia Summit 2019[កែប្រែ]

Dear all,

Sorry for posting this message in English and last minute notification. The Tremendous Wiktionary User Group could send one representative to the Wikimedia Summit 2019 (formerly "Wikimedia Conference"). The Wikimedia Summit is an yearly conference of all organizations affiliated to the Wikimedia Movement (including our Tremendous Wiktionary User Group). It is a great place to talk about Wiktionary needs to the chapters and other user groups that compose the Wikimedia movement.

For context, there is a short report on what happened last year. The deadline is very close to 24 hrs. The last date for registration is 17 December 2018. As a last minute effort, there is a page on meta to decide who will be the representative of the user group to the Wikimedia Summit created.

Please feel free to ask any question on the wiktionary-l mailing list or on the talk page.

For the Tremendous Wiktionary User Group, -- Balajijagadesh ម៉ោង០៥:៥៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)

Wiktionary sitelinks dashboard: URL update[កែប្រែ]

Hello all, and sorry for writing in English. Feel free to translate this message below.

The Wiktionary Cognate Dashboard presents interesting data about the extension powering your sitelinks. I just wanted to let you know that the URL of this tool changed: it is now accessible at https://wiktionary-analytics.wmcloud.org/Wiktionary_CognateDashboard/ . The former URLs, https://wmdeanalytics.wmflabs.org/Wiktionary_CognateDashboard/ and https://wdcm.wmflabs.org/Wiktionary_CognateDashboard/ , will be disabled on September 25th. Don't forget to update your documentation pages accordingly.

If you have questions about the tool or the URL switch, feel free to ping me. Cheers, Lea Lacroix (WMDE) ម៉ោង១១:៤៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)

Wikimania 2021: Individual Program Submissions[កែប្រែ]

Wikimania logo with text 2.svg

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៤:១៩ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Editing news 2021 #2[កែប្រែ]

ម៉ោង១៤:១៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)