អ្នកប្រើប្រាស់:Nisetpdajsankha

ពីWiktionary

សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានបំណងចង់ឲអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយលើកស្ទួយអក្សរសាស្ត្រជាតិយើង អញ្ជឹងហើយសូមលោក អ្នកមេត្តាជួយបន្ទាន់សម័យនូវពាក្យណាដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលហើយផងដូចជា ដាក់រូបភាពសំលេងថ្នាក់ពាក្យចំណាត់ថ្នាក់ការបកប្រែ សូមអរគុណទុកជាមុន ។(Nisetpdajsankha ម៉ោង០៣:៥៩ ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)) http://www.khmer-kulturzentrum.ch/History/Legendaire/Leg11.html ​ព្រៃ​សាលី​កៀន​កែស

http://bid.ncdd.gov.kh/#search

http://tresdichak.wordpress.com/2013/02/page/2/ http://cam-kampot.blogspot.com/p/blog-page_8536.html

បំណែប[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ[កែប្រែ]

សទ្ទានុក្រមរឺវចនានុក្រមនានា[កែប្រែ]

អាករ --ករ ឬ ក សំ. បា. ( ន. ) គំនរ; ពួក, ក្រុម; លោហ​ធាតុ​ផ្សេង​ៗ; កំណើត​លោហ​ធាតុ ឬ កំណើត​ត្បូង​ផ្សេង​ៗ; ត្បូង ឬ លោហ​ធាតុ​ផ្សេង​ៗ ; រ៉ែ; កំណប់​ទ្រព្យ ។ គុ. ល្អ​លើសលន់, ល្អ​កន្លង ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “សួយ, តង្វាយ, ជំនូន; ប្រាក់​ពន្ធ” : សួយ​អាករ ឬ សួយ​សារ​អាករ​ (ម. ព. សួយ) ។ ទេយ្យ​ទាន​ដែល​បព្វជិត​បាន​មក​ក៏​ហៅ អាករ ដែរ​ : ពី​ម្សិល​មិញ លោក​គ្រូ​ខ្ញុំ​និមន្ត​ទៅ​ទេស្នា​បាន​អាករ​សន្ធឹក ។ (ខ្មែរ​សម័យ​បុរាណ លុះ​តែ​សួយ​ឮ​ពន្ធ​ដែល​ហូត​យក​អំពី​ពួក​អ្នក​ជីក​រក​របរ​ក្នុង​ដី មាន​អ្នក​ជីក​រក​ត្បូង​ជាដើម ឬ ទ្រព្យ​ដែល​បាន​អំពី​គាស់​កំណប់ ឬ​ក៏​ត្បូង​និង​លោហ​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​ហូត​យក​ពី​អ្នក​ទាំង​នោះ, បើ​ពុំនោះ​ដែល​គេ​ថ្វាយ​ជា​រាជ​បណ្ណាការ​ទោះ​ទើប​ហៅ​ថា អាករ) ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. អាកៈរ៉ៈ, ដូច​ជា អាករ​កួប​ អណ្ដូង​ត្បូង, អណ្ដូង​លោហ​ធាតុ ។ អាករដ្ឋាន ឬ --ស្ថាន ទី​ដែល​មាន​ត្បូង​ឬ​មាន​លោហ​ធាតុ ។ អាករ​ខនិក ឬ អាករា​ខនិក (--ខៈ--) អ្នក​ជីក​រក​ត្បូង (បើ​ស្ត្រី​ជា --ខនិកា) ។ អាករ​វិទ ឬ --វិទូ អ្នក​ស្គាល់​ត្បូង ឬ​អ្នក​ស្គាល់​កន្លែង​កើត​ត្បូង ។ល។

ឈ្មោះរុក្ខជាតិ

http://www.scribd.com/doc/16645166/Glossary-32-Khmer-OS http://learn4khmer.com/?p=2788 http://www.freemoodle.org/mod/glossary/print.php?id=2211&sortorder=&sortkey=&mode=&lang=km http://khmerbirder.wordpress.com/2010/11/08/%E1%9E%9F%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E2%80%8B%E1%9E%93%E1%9F%83%E2%80%8B%E2%80%8B%E1%9E%94%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9F%81%E1%9E%80/ http://ekasar.com/index.php?page=detail&article=109&lg=en http://elearning.open.org.kh/mod/glossary/view.php?id=40&mode=letter&hook=%E1%9E%94&sortkey=&sortorder= http://cambodia.mx/technology/glossary/page1.html http://www.freemoodle.org/mod/glossary/print.php?id=2210&sortorder=&sortkey=&mode=&lang=km http://demo.moodle.net/mod/glossary/showentry.php?concept=&courseid=604&eid=6537&displayformat=dictionary&lang=km http://souphorn.net78.net/spip.php?rubrique13 http://www.booksindex.eu/free-book/155719/mathematics-terms-english-khmeraaaaa%C2%B6aa%C2%BBaaaaaaaa%C2%B7aaa%C2%B6aaaaa-a%C2%A2aaaaaaaa-aaaaaa http://www.cambodialibrary.org/node/31 http://www.help.sruol.com/2009/06/khmer-os.html http://www.cyberax.eu/book/791386/ecolex2ke-aaaaa%C2%B6aa%C2%BBaaaaaaaaaaaa%C2%B7aaa http://demo.moodle.net/mod/glossary/print.php?id=751&sortorder=&offset=40&sortkey=&mode=&lang=km http://sovichetlife.wordpress.com/tag/%E1%9E%9F%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%91%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98/ http://khmer4life.wordpress.com/2011/04/19/%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98-%E1%9E%A2%E1%9E%84%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9F%81%E1%9E%9F-%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A/ http://gotohack.blogspot.com/2011/06/blog-post.html http://www.khmerlaws.com/news-library/30--khmerlawscom.html http://www.sbbic.org/%E1%9E%91%E1%9E%B6%E1%9E%89%E2%80%8B%E1%9E%99%E1%9E%80/%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98/ http://khmer.ka-set.info/content/view/2257/63/ http://khemarasoft.com/575/%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98-%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84-%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9F%82%E1%9E%9A http://ktop.com.kh/km/2011/07/le-rebort-fre-fre-dixel-dictionary/ http://www.phannarith.com/?p=4122 http://khmerforge.org/Downloads/Khmer-Applications/%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98-Orkida.html http://myapsara.free.fr/forums/kh/viewtopic.php?t=127 http://saidbyvann.blogspot.com/2011/01/dictionary-of-phrasal-verbs.html http://km-kh.com/km/download/section/7-dictionary.html http://www.i1dl.com/2011/06/lexitron-26.html http://www.4khmer.com/index.php?topic=7353.0 http://kosalmath.wordpress.com/category/%E1%9E%9C%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98/ http://rac.gov.kh/posts/424

ពាក្យមិនទាន់បញ្ចូលន័យ[កែប្រែ]

១- សមាសធាតុ​តុបតែង​ប្រាសាទ​ (ត)

  ៧-​ត្រីសូល៍ : មាន​តាំងតែ​សម័យអង្គរ ។ ដោយ​សព្វថ្ងៃ​គ្រប់​ប្រាសាទ​គេ​មិនឃើញ​មាន​ត្រីសូល៍ តែដោយសារ​គេ​ប្រទះឃើញ​មាន​ធ្លាក់​លើដំបូល​នៃ​ប្រាសាទបាយ័ន ដូច្នេះហើយ​ទើប​គេ​សន្មត​ថា រាល់​ប្រាសាទ​ទាំងអស់​របស់​ខ្មែរ សុទ្ធសឹង​មាន​ត្រីសូល៍៍ ដែល​ធ្វើ​អំពី​សំរិទ្ធ សម្រាប់​លំអ​ប្រាសាទ​ផង និង​បញ្ជាក់​សាសនា​ផង ។ ព្រោះ​ត្រីសូល៍​មាន​រាង​ដៃ​បី​បញ្ជាក់​ការគោរព​ព្រះព្រហ្ម​, ព្រះ​នរាយណ៍ និង​ព្រះ​ឥសូរ ។ ចេតិយ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ គេ​ឃើញ​មាន​ត្រីសូល៍​ផងដែរ ពោលគឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​យល់​យ៉ាងច្បាស់​ថា សៀម​បាន​កសាង​ចម្លង​ពី​ប្រាសាទខ្មែរ​យ៉ាង​ប្រាកដ ។​

​ ៨- ដំបូល : ជា​ផ្នែក​ខាងលើ​នៃ​ប្រាសាទ មានមុខ​ងារ​លំអ និង​ការពារ​ពន្លឺ​, ភ្លៀង​, មិន​ឲ្យ​ហូរ​ចូល​ប្រាសាទ ។​

ត្រីសូល៍​លើ​ជញ្ជាំង​ប្រាសាទបាយ័ន ថ្ម​លំអ​កំពូល​ប្រាសាទ នៅ​អភិរក្ស​ដ្ឋា​ន​សៀមរាប (​ម​.​ត ១៩៩៣) និង​ដំបូល​ប្រាសាទ ស៊ី​ខរ​ភូមិ នៅ​ខេត្ត​សុ​រិ​ន្ទ្រ ដែល​លំអ​ដោយ​ថ្ម​កំពូល​ប្រាសាទ ជា​ផ្កាឈូក​ក្រពុំ (​ម​.​ត ១៩៩៤)

​ ​៩- ប្រាសាទ​ឧ​ប​និម្មិត​តូចៗ លំអ​នៅតាម​មុំ​ប្រាសាទ : នៅតាម​ជ្រុង​នីមួយ ជាពិសេស​នៅតាម​មុំ​ប្រាសាទ គេ​ឃើញ​មាន​ចម្លាក់​ប្រាសាទ​ធ្វើ​អំពី​ថ្ម ដែលមាន​រាង​តូចៗ សំរាប់​លំអ ដូច​ករណី​ប្រាសាទភ្នំរុង ដែល​នៅ​រក្សាបាន​នូវ​ថ្ម​លំអ​ទាំងនោះ ជា​ឧទាហរណ៍​ស្រាប់ ។​

ផ្នែក​ខាងលើ​នៃ​ប្រាសាទភ្នំរុង លំអ​ដោយ​ប្រាសាទ​ឧ​ប​និម្មិត​ថ្ម​តូចៗ នៅតាម​មុំ (​ម​.​ត ១៩៨៦), ប្រាសាទ​ឧ​ប​និម្មិត​មកពី​ភិ​មា​យ សារមន្ទីរ​ភិ​មា​យ ឆ្នាំ ១៩៧៤ និង ប្រាសាទ​ឧ​ប​និម្មិត សំរាប់​លំអ​មុំ​នៃ​ប្រាសាទ សារមន្ទីរ​ហ្គី​មេ ប្រទេស​បារាំង (​ម​.​ត ១៩៨៨)

​ ​១០- ហោត្រៃ : រាល់​ប្រាសាទ​មាន​ហោត្រៃ​ពីរ មួយ​នៅ​ខាងស្តាំ​ហៅថា​ព្រះ​រតនៈ ជាទី​កន្លែង​សម្រាប់​តម្កល់​ព្រះ​បដិមា និង​ទេវរូប ។ ឯ​មួយទៀត​នៅ​ខាងឆ្វេង​ហៅថា ព្រះ​អគ្គី (​ព្រះ​ភ្លើង​) សម្រាប់​បូជា​ព្រះ​ភ្លើង ។ បាក់​បណ្ណាល័យ​ដែល​គេ​ប្រើ​ពីមុន គឺ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ ។​ ​ ​១១- សោម​សូត្រ : ស្ថិតនៅ​កន្លែង​មួយ​សម្រាប់​ភ្ជាប់​ខាងក្នុង និង​ខាងក្រៅ​ប្រាសាទ ។ ជា​រាង​ទ្រវែង ដែល​គេ​អាច​យក​ទឹក​ដែល​បង្ហូរ​ចេញពី​ខាងក្នុង ។ វា​មាន​មុខងារ​សម្រាប់​ការយក​ទឹកមន្ត ដែល​គេ​យកចេញ ពី​ទេវរូប​រួមមាន​យោនី និង​ព្រះ​សិវលិង្គ ។​

សោម​សូត្រ​នៃ​ប្រាសាទ N 20 ក្រុម​ប្រាសាទ​ខាងជើង សម្បូរ​ព្រៃ​គុក (​ម​.​ត ២០០៦) និង បំណែក​នៃ​សោម​សូត្រ​នៅ​ប្រាសាទភ្នំរុង ខេត្ត​បុរីរម្យ ប្រទេស​ថៃ​បច្ចុប្បន្ន​

​ ​១២- ទេវរូប : រាល់​ប្រាសាទ​តែងតែ​ដាក់​ទេវរូប នៅ​ចំ​កណ្តាល​ប្រាសាទ ។ មុខងារ​របស់​ទេវរូប ដែល​ភាគច្រើន​ឆ្លាក់​ជា​ចម្លាក់​លោត គឺ​សម្រាប់​ឲ្យ​គេ​បន់ស្រន់ ។​

ទេវរូប​យកចេញ​ពី​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី ស​.​វ​ទី ១០ ឯកសារ​អភិរក្ស​ដ្ឋា​ន​អង្គរ ឆ្នាំ ១៩៣៧ និង ព្រះ​វិស្ណុ​នៅ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត (​ម​.​ត ២០០៨)


២- សមាសធាតុ​ឧបសម្ព័ន្ធ​ប្រាសាទ​ ​ ​១- បង្កាន់ដៃ​ជណ្តើរ : នៅក្នុង​សម័យអង្គរ គេ​ឃើញ​ជណ្តើរ​ឡើ​ទៅកាន់​ប្រាសាទ ឬក៏​ផ្លូវ​ទៅកាន់​ប្រាសាទ​លំអ​ដោយ​បង្កាន់ដៃ​ដរ មាន​រាង​ជា​សត្វ​នាគ ។​ ​ ​២- ចុង​បង្កាន់ដៃ​ជណ្តើរ : នៅ​ចុង​បង្កាន់ដៃ​ជណ្តើរ គេ​ឃើញ​មាន​រូប​ក្បាល​នាគរាជ ដូច​នៅ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត ឬ​ជួនកាល​គ្រុឌ​បង្ក្រាប​នាគ ដូច​នៅ​ប្រាសាទបាយ័ន​ជាដើម ។​

បង្កាន់ដៃ​ទៅកាន់​ប្រាសាទព្រះខ័ន (​ម​.​ត ២០១០) និង ចុង​បង្កាន់ដៃ​ជណ្តើរ​ឡើងទៅ​កាន់​ប្រាសាទភ្នំ​រូង ខេត្ត​បុរីរម្យ (​ម​.​ត ១៩៨៥)

​ ​៣- បង្គោល​សីមា​លំអ​ផ្លូវ​ទៅកាន់​ប្រាសាទ : នៅ​ដង​តាមផ្លូវ ឬ​វិថី ទៅកាន់​ប្រាសាទបុរាណ​ខ្មែរ ដូចជា ប្រាសាទភ្នំ​រូង ប្រាសាទតាព្រហ្ម វត្ត​ភូ បន្ទាយស្រី ប្រាសាទព្រះវិហារ ជាដើម គេ​រមែងតែ​ឃើញ​បង្គោល​ថ្ម​លំអ​តំរៀប​ជា​ពីរ​ជួរ​អម​ទាំងសងខាង​ផ្លូវ ។​

ចុង​បង្កាន់ដៃ​នៃ​ប្រាសាទព្រះខ័ន និង បង្គោល​សីមា​លំអ​ផ្លូវ​ចូល​ប្រាសាទព្រះខ័ន (​ម​.​ត ២០១០)

​ ​៤- ដំបូល​ប្រាសាទ និង​គ្រឿង​លំអ​ប្រាសាទ : គេ​សង្កេតឃើញថា ចាប់ពី​ដើម​សម័យអង្គរ ដំបូល​ប្រាសាទខ្មែរ​បានទទួល​នូវ​គ្រឿង​លំអ​គួរ​ឲ្យ​មោទនៈ ជា​ប្រាសាទ​សិប្បនិម្មិត​តូច​នៅ​មុំ​ប្រាសាទ ។ នៅលើ​ដំបូល​នៃ​ប្រាសាទ​អាស្រម​ហា​ឫស្សី អន្តរកាល​រវាង​នគរ​ភ្នំ និង ចេនឡា យើង​ឃើញ​កំពូល​លំអ​ដោយ​ផ្កាឈូក​ក្រពុំៗ រីឯ​នៅ​សម័យអង្គរ​វិញ នៅលើ​កំពូល​ប្រាសាទ​ខ្លះ​គេ​ឃើញ​មាន​ថ្ម​ចំលាក់​រូបយន្ត​ផងដែរ ។ តែ​ទោះជា​យ៉ាងនេះ​ក្តី តួនាទី​ចំបង​របស់​ដំបូល គឺ​សំរាប់​បង្វែរ​ទឹកភ្លៀង​ឲ្យ​ហូរ​ចូលក្នុង​កសិណ​ទឹក ។​

ដំបូល ផ្លូវ​ចូលទៅ​កាន់​ផ្នែក​ខាង​ក្នុងនៃ​ ប្រាសាទព្រះខ័ន

​ ​ជាទូទៅ នៅលើ​ដំបូល​នៃ​ប្រាសាទ​គេ​រមែងតែ​ឃើញ​មាន​ទម្រ​ថ្ម​ជាច្រើន​បែប សំរាប់ធ្វើ​ឲ្យ​សំណង់​ស្ថាបត្យកម្ម​មាន​លំនឹង ផ្នែក​រចនាសម្ព័ន្ធ ។ ឧទាហរណ៍​ជាក់ស្តែង​គឺ ដំបូល​នៃ​ប្រាសាទព្រះខ័ន ដែលមាន​រូប​ដូចខាងក្រោម​នេះ ហើយ​ដែល​គូរ​ដោយ​អាជ្ញាធរ​អ​ប្សា​រា និង អ្នកឯកទេស​ឥណ្ឌា ​ ចម្លាក់​រូបភាព​ប្រាង្គ​បន្តុប​លើ​គែម​ប្រាសាទ បន្ទាយស្រី (​ឯកសារ​របស់​អភិរក្ស​ដ្ឋា​ន​អង្គរ ឆ្នាំ ១៩៣៧) និង ប្រាង្គ​តូច​លក្ខណៈ​ឧបកិច្ច​និយម សំរាប់​លំអរ មកពី​ប្រាសាទបន្ទាយស្រី (​ម​.​ត ១៩៨៤)

  ​យ៉ាងណាមិញ ដូច​ពោល​ខាងលើ យើង​ក៏បាន​ឃើញ​នូវ​កូន​ប្រាសាទតូចៗ​នៅតាម​មុំ​ប្រាសាទ​ដែរ ដូច​ករណ

http://sokna70khmer.weebly.com/6038609860426087604260706023609860416047603860986033.html

អក្សរកាត់[កែប្រែ]

អក្សរសង្ខេប ប្រើក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរនេះ

បក្សកុម្មុយនិស្ត

 25. បារ. : បារាំង ( ភាសាបារាំងសែស )
 26. បុ. ស. : បុរិសសព្ទនាម
 27. បុ. សរ. : បុរាណសរសេរជា
 28. បុំ. : បុំលិង្គ
 29. បូ. សំ. : បូរាណសំខ្យា ( ប្រើត្រឹមតែ សំខ្យា. គឺសំខ្យាសព្ទ ក៏មាន )
 30. ប្រ. ក្ល. : ប្រើក្លាយជា
 31. ព. កា. : ពាក្យកាព្យ គឺពាក្យសម្រាប់ប្រើក្នុងកាព្យ
 32. ព. ក្ល. : ពាក្យក្លាយ គឺក្លាយមកពីនោះមកជានេះ
 33. ព. ខ្ព. : ពាក្យខ្ពស់
 34. ព. គ. : ពាក្យគួរសម
 35. ព. គោ. : ពាក្យគោរព
 36. ព. ថ. : ពាក្យថ្មី
 37. ព. ទ. : ពាក្យទំនើប
 38. ព. ទ. បុ. : ពាក្យទំនឹមបុរាណ ឬ ពាក្យទំនឹមទំនៀមបុរាណ
 39. ព. ទេ. : ពាក្យទេសនា ( ពាក្យសម្រាប់ប្រើក្នុងការទេសនា )
 40. ព. ទ្រ. : ពាក្យទ្រគោះ
 41. ព. បុ. : ពាក្យបុរាណ ( ពាក្យខ្មែរបុរាណ )
 42. ព. ប្រ. : ពាក្យប្រៀប (​ ពាក្យប្រើចំពោះ )
 43. ព. ប្រ. ច. : ពាក្យប្រៀបជាចំណោទ
 44. ព. ផ្ទ. : ពាក្យផ្ទុយ ( ពាក្យជាទំនាស់នឹងគ្នា )
 45. ព. ព. : ពាក្យពុំគួរសម
 46. ព. ពុ. : ពាក្យសម្រាប់ប្រើខាងពុទ្ធសាសនា
 47. ព. ម. : ពាក្យមើលងាយ
 48. ព. ម. ទ្រ. : ពាក្យមើលងាយដោយទ្រគោះ
 49. ព. រ. : ពាក្យរាបសា
 50. ព. វ. : ពាក្យសម្រាប់ប្រើក្នុងវេយ្យាករណ៏
 51. ព. វ.​ ឬ ព. វិ. ពុ. : ពាក្យសម្រាប់ប្រើក្នុងវិន័យពុទ្ធសាសនា
 52. ព. ស. ស. : ពាក្យដែលប្រើក្នុងសម័យសព្ធថ្ងៃនេះ
 53. ព. សា. : ពាក្យសាមញ្ញ ( ពាក្យធម្មតា ឬ ពាក្យផ្សា )
 54. ព. សុ. : ពាក្យសុភាសិត
 55. ព. ស្ន. : ពាក្យស្និទ្ធស្នាល
 56. ព. ហ. : ពាក្យប្រើក្នុងក្បួនហោរឬហោរាសាស្រ្ត
 57. ព. អ. : ពាក្យសម្រាប់ប្រើក្នុងព្រះអភិធម្ម
 58. ព. អា. : ពាក្យអាសគ្រាម
 59. ព. ​ទ្រ. ម. : ពាក្យទ្រគោះដោយមើលងាយ
 60. ពហុ. : ពហុវចនៈ
 61. ម. : មហាវេស្សន្ដរជាតក ឬ មហាជាតក៍
 62. ម. ប្រ. : មិនសូវប្រើ
 63. ម. ព. : មើលពាក្យ ( ចូរមើលពាក្យ . . . )
 64. យ. : យួន ( ភាសាយួន )
 65. រ. ស. : រាជសព្ធ
 66. ល. : លាវ ( ភាសាលាវ )
 67. ល. ស. : លាវនិងសៀម ( ភាសាលាវនិងសៀម )
 68. វិ. : វិសេសនៈ
 69. វិ.ស. : វិសេសនសព្ធនាម
 70. វេវ. : វេវចនៈ
 71. ស. : សៀម ( ភាសាសៀម )
 72. ស. ស. : សមណសព្ធ ( ប្រើជា​ សង្ឃសព្ធ ក៏មាន )
 73. សន្ធ. : សន្ធាន ( ប្រើជា និ. ស. គឺនិបាតសព្ធជាសន្ធាន ក៏មាន )
 74. សព្វ. : សព្វនាម
 75. សំ. : សំស្រ្កឹត ( ភាសាសំស្រ្កឹត )
 76. សំ. ក្ល. : សំស្រ្កឹតក្លាយ
 77. សំ. បា. : សំស្រ្កឹតនិងបាលីលាយគ្នា
 78. សំ. បា. ក្ល. : សំស្រ្កឹតនិងបាលីលាយក្លាយ
 79. សំ. ស. : សំស្រ្កឹតសន្មត
 80. សំខ្យា. : សំខ្យាសព្ធ
 81. អ. : អង្លេស Anglais ( ភាសាអង់គ្លេស )
 82. អ. ថ. : អានថា
 83. អា. និ. : អាយតនិបាត
 84. អាល. : អាលបនៈ ឬសម្ពោធនៈ
 85. ឥ. : ឥណ្ឌា ( ភាសាឥណ្ឌា )
 86. ឥត្ថី. : ឥត្ថីលិង្គ
 87. ឧ. : ឧទានសព្ទ
 88. ឯក. : ឯកវចនៈ
 89. ឯក. ន. : ឯកសេសន័យ ឬ ឯកសេសនិទ្ទេស

គ្រឿងសម្គាល់

< នេះសម្គាល់ថា "មកពី" ឬ "កើតមកពី" > នេះសម្គាល់ថា "ទៅជា" ឬ "កើតទៅជា" + នេះសម្គាល់ថា "និង" ឬ "ហើយនិង" ដូចជា

    ជលាសយ < ជល + អាសយ ( មើលថា ជលាសយ មកពី​ ជល និង អាសយ ),

​ ជល + អាសយ >​ ជលាសយ ( មើលថា ជល និង អាសយ ទៅជា ជលាសយ ) ជាដើម ។

វណ្ណយុត្តិបារាំងក្រៅពីនេះ មិនបាច់ពន្យល់ទេ ព្រោះធ្លាប់ប្រើថ្លឹកមកហើយ​ ។

English Dictionaries

 1. abbrev. : abbreviation (of)
 2. absol. : absolute, -ly
 3. acc. : accusative
 4. adj. : adjective
 5. adv. : adverb
 6. advb. : adverbial, -ly
 7. appos. : appositive, -ly
 8. assoc. : association
 9. Astr. : in Astronomy
 10. Astrol. : in Astrology
 11. attrib. : attributive, -ly
 12. colloq. : colloquial, -ly
 13. Comm. : in Commercial usage
 14. Communic. : in Communications
 15. comp. : compound, composition
 16. compar. : comparative
 17. conj. : conjunction
 18. cons. : consonant
 19. const. : construction, construed with
 20. contr. : contrast (with)
 21. def. : definite, -ition
 22. dem. : demonstrative
 23. deriv. : derivative, -ation
 24. derog. : derogatory
 25. dial. : dialect, -al
 26. e.g. : exempli gratia, 'for example'
 27. Eng. : England, English
 28. Engin. : in Engineering
 29. Ent. : in Entomology
 30. erron. : erroneous, -ly
 31. esp. : especially
 32. et al. : et alii, 'and others'
 33. etc. : et cetera
 34. Ethnol. : in Ethnology
 35. etym. : etymology
 36. euphem. : euphemistically
 37. exc. : except
 38. fem. : feminine
 39. fig. : figurative, -ly
 40. Fr. : French
 41. freq. : frequent, -ly
 42. gen. : genitive
 43. gen. : general, -ly
 44. Geom. : in Geometry
 45. Gloss. : Glossary
 46. Heb., Hebr. : Hebrew
 47. hist. : historical
 48. i.e. : id est, 'that is'
 49. imit. : imitative
 50. imp. : imperative
 51. ind. : indicative
 52. indef. : indefinite
 53. inf. : infinitive
 54. int. : interjection
 55. intr. : intransitive
 56. irreg. : irregular, -ly
 57. lang. : language
 58. lit. : literal, -ly
 59. Lit. : Literary
 60. m. : masculine
 61. masc. : masculine
 62. med.L. : medieval Latin
 63. Mil. : in military usage
 64. mod. : modern
 65. mod.L. : modern Latin
 66. No. : Number
 67. Obs., obs. : obsolete
 68. opp. : opposed (to), the opposite (of)
 69. orig. : origin, -al, -ally
 70. pa.t. : past tense
 71. phonet. : phonetic, -ally
 72. phr. : phrase
 73. pl., plur. : plural
 74. poet. : poetic, -al
 75. poss. : possessive
 76. ppl. a., pple. adj. : participial adjective
 77. pr. : present
 78. pred. : predicative
 79. pref. : prefix
 80. pref., Pref. : preface
 81. prep. : preposition
 82. pres. : present
 83. priv. : privative
 84. prob. : probably
 85. pron. : pronoun
 86. pronunc. : pronunciation
 87. pr. pple. : present participle
 88. refl. : reflexive
 89. reg. : regular
 90. repr. : representative, representing
 91. rev. : revised
 92. sing. : singular
 93. Skr. : Sanskrit
 94. sp. : spelling
 95. spec. : specifically
 96. subj. : subject
 97. subseq. : subsequent, -ly
 98. suff. : suffix
 99. superl. : superlative
100. syll. : syllable
101. techn. : technical, -ly
102. tr., transl. : translated, translation
103. trans. : transitive
104. Trig. : in Trigonometry
105. unkn. : unknown
106. usu. : usually
107. v., vb. : verb
108. v.str. : strong verb
109. vulg. : vulgar
110. v.w. : weak verb


ប្រវត្តិឈ្មោះឃុំកន្ថោរ
Read more: http://choukhmer.blogsome.com/category/khmer-vocabulary-%e1%9e%9c%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%92%e1%9e%99%e1%9e%9f%e1%9e%96%e1%9f%92%e1%9e%91%e1%9e%81%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9f%82%e1%9e%9a/#ixzz1RbDmFzNt

កងទ័ព[កែប្រែ]

Thứ hai, ngày 19 tháng tư năm 2010 Từ dùng trong tổ chức quân đội Từ dùng trong tổ chức quân đội: Quân đội:កងទ័ព,យោធា Chiến sĩ:យុទ្ធជន Tổ:ពួក Tiểu đội:ក្រុម Trung đội:កងអនុសេនាតូច Đại đội:កងអនុសេនាធំ Tiểu đoàn:កងវរសេនាតូច Trung đoàn:កងវរសេនាធំ Sư đoàn:កងពលធំ Quân đoàn:កងអង្គភាពទ័ព Tiểu đội trưởng: ប្រធានក្រុម Tiểu đội phó:អនុប្រធានក្រុម Trung đội trưởng: ប្រធានកងអនុសេនាតូច Trung đội phó:អនុប្រធានកងអនុសេនាតូច Đại đội trưởng: ប្រធានកងអនុសេនាធំ Đại đội phó:អនុប្រធានកងអនុសេនាធំ Tiểu đoàn trưởng:ប្រធានកងវរសេនាតូច Tiểu đoàn phó:អនុប្រធានកងវរសេនាតូច Trung đoàn trưởng:ប្រធានកងវរសេនាធំ Trung đoàn phó:អនុប្រធានកងវរសេនាធំ Sư đoàn trưởng:ប្រធានកងពលធំ Sư đoàn phó:អនុប្រធានកងពលធំ Tư lệnh: មេបញ្ជាការ Tư lệnh quân đội:មេបញ្ជាការទាហាន, មេបញ្ជាការយោធា Tư lệnh quân khu:មេបញ្ជាការយោធាភូមិភាគ Tổng tư lệnh:អគ្គមេបញ្ជាការ Tổng tư lệnh quân khu 9:អគ្គមេបញ្ជាការយោធាភូមិភាគ៩ Vùng quân sự:តំបន់យោធា Quân khu:យោធាភូមិភាគ Quân khu 9:យោធាភូមិភាគ៩ Căn cứ:ទីតាំង Cơ quan tham mưu:មន្ទីចាត់ការយោធា Cơ quan hậu cần:មន្ទីផ្គត់ផ្គង់យោធា Cơ quan chính trị:មន្ទីនយោបាយ Trại sản xuất:រោងផលិត Kho đạn:ឃ្លាំងគ្រាប់គាំភើ្លង Kho đạn dược:ឃ្លាំងគ្រាប់រំសេវ Kho lương thực:ឃ្លាំងស្បៀងអាហារ Đồng chí: សមមិត្ត Lính dù:កងទាហានឆត្រយោង Lục quân:ទ័ពជើងគោក Không quân:ទ័ពជើងអាកាស Hải quân: ទ័ពជើងទឹក Biên phòng:កងការពារព្រំដែន Lực lượng: កងកម្លាំង Bộ đội:ទាហាន,ពលទាហាន Lực lượng bộ đội biên phòng:កងកម្លាំងការពារព្រំដែន Binh nhất:ពលឯក Binh nhì:ពលទោ Hạ sĩ:ពលបាលត្រី Trung sĩ:ពលបាលទោ Thượng sĩ:ពលបាលឯក Chuẩn úy:នាយចំណងអនុសេនីយត្រី Thiếu úy:អនុសេនីយត្រី Trung úy:អនុសេនីយទោ Thượng úy:នាយចំណងអនុសេនីយឯក Đại úy:អនុសេនីយឯក Thiếu tá:វរសេនីយត្រី Trung tá: វរសេនីយទោ Thượng tá:នាយចំណងវរសេនីយឯក Đại tá:វរសេនីយឯក

Chuẩn tướng:នាយចំណងឧត្តមសេនីយត្រី Thiếu tướng(major general):ឧត្តមសេនីយត្រី Trung tướng:ឧត្តមសេនីយទោ Thượng tướng:នាយចំណងឧត្តមសេនីយឯក Đại tướng:ឧត្តមសេនីយឯក Thống tướng:សេនាប្រមុខ Thống soái:សេនាប្រមុខ Thống chế:សេនាប្រមុខ Ban chỉ huy:គណះបញ្ជាការ Sở chỉ huy:មន្ទីបញ្ជាការ,ក្រសួងបញ្ជាការ Bộ chỉ huy:មន្ទីបញ្ជាការ,ក្រសួងបញ្ជាការ Ban chỉ huy xã đội:គណះបញ្ជាការយោធាឃុំ(សង្កាត់) Ban chỉ huy quân sự huyện:គណះបញ្ជាការយោធាស្រុក Ban chỉ huy quân sự thành phố:គណះបញ្ជាការយោធាទីក្រុង Ban chỉ huy quân sự tỉnh:គណះបញ្ជាការយោធាខេត្ត Trưởng Ban chỉ huy quân sự:ប្រធានគណះបញ្ជាការយោធា Phó Ban chỉ huy quân sự:អនុប្រធានគណះបញ្ជាការយោធា Pháo binh:កងគាំភ្លើងធំ Binh chủng, tăng thiết giáp: កងរថក្រោះ Đội vận tải:កងដឹកជញ្ជូន Đội ra đa:កងរ៉ាដា Chỉ huy:បញ្ជាការ Thời kỳ:សម័យ Cán bộ:កម្មាភិបាល Ban chấp hành:គណះកម្មការ Hội viên:សមាជិក Hội:សមាគម Trung ương:មជ្ឈឹម Đảng: បក្ស Trung ương Đảng: មជ្ឈឹមបក្ស Mặt trận: សមរភូមិ៏, រណសិរ្ស Mặt trận Tổ quốc:រណសិរ្សមាតុភូមិ Những từ chỉ vũ khí-trang bị: Dao:កាំបិត Giáo:លំពែង Kiếm:ដាវ Chông:ចម្រូង Súng:កាំភើ្លង Súng ngắn:កាំភើ្លងខ្លី Súng AR 15:កាំភើ្លង AE ១៥ Súng AK 47:កាំភើ្លង AK Súng cối:កាំភើ្លងត្បាល់ Pháo 105 ly:កាំភើ្លងធំ១០៥លី Đạn:គ្រាប់ Đạn cối 60 ly:គ្រាប់កាំភើ្លងត្បាល់៦០លី Lựu đạn:គ្រាប់បែកដៃ Bom:គ្រាប់បែក Mìn:មីន Pháo sáng:គ្រាប់ភើ្លង Tàu chiến:នាវាចម្បាំង Trực thăng:ឧទ្ធម្ភាគចក្រ Máy bay:យន្តហោះ,អាកាសយាន Máy bay chiến đấu:យន្តហោះចម្បាំង,យានចម្បាំង Máy bay ném bom:យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក Bản đồ:ផែនទី Áo quần:ខោអាវ Xe tăng thiết giáp:រថក្រោះ Đại bác: កាំភើ្លងធំ, កាណុង Võng:អង្រឹង Giày, dép:ស្បែកជើង Mũ nón:មួក Dây nịt:ខ្សែរក្រវាត់ Dù:ឆត្រ Bi đông đựng nước:ប៊ីដុងដាក់ទឹក Hầm chiến đấu:លាណដ្ឋានប្រយុទ្ធ Giao thông hào:លាណដ្ឋាន Những từ dùng trong huấn luyện và chiến đấu: Xếp hàng:ចំរៀបជួរ Chú ý:ប្រយ័ត្ន Học tập: រៀនសូត្រ, សិក្សា Tiến:ឈានទៅមុខ Lùi:ថយក្រោយ Kiểm tra súng:ពិនិត្យកាំភ្លើង Lên đạn:តម្លើងគ្រាប់,អាក់មេ Đặt súng xuống:ដាក់កាំភ្លើងចុះ Ngồi bắn:អង្គុយបាញ់ Đứng bắn:ឈរបាញ់ Nằm bắn:ដេកបាញ់,ក្រាបបាញ់ Ngắm cho đúng mục tiêu:ដំរង់ឲ្យចំទីសដៅ Ngắm:ដម្រង់ Nằm xuống:ក្រាបចុះ Bò:លូន Chạy:រត់ Giải tán:បំបែកជួរ Giơ tay lên: លើកដៃឡើង Bỏ vũ khí xuống:ដាក់អាវុធចុះ Rút:ដក Tước vũ khí:ដកហូតអាវុធ Xung phong:សម្រុកចូល Tiêu diệt địch:កំទេចខ្មាំង,កំទេចសត្រូវ Phục kích:ឆ្មក់វាយ Tập kích: វាយឆ្មក់ Trinh sát:សើបការណ៏,ឈ្លបយការណ៏ Lẩn trốn:បង្កប់ខ្លួន Đánh du kích:វាយឈ្លប Liên lạc:ទាក់ទង Địa bàn:បរិវេណ Hoạt động:សកម្មភាព Ổn định:ស្ងប់ស្ងាត់ Tình trạng ổn định:សភាពស្ងប់ស្ងាត់ Nổi loạn:ប៉ះបោរ Bạo loạn:កើតចលាចល Dập tắt:បង្រ្កាប Chiến đấu:ប្រយុទ្ធ Bao vây:ឡោមព័ទ្ធ Bám sát:ចូលប្រកីត Khẩu lệnh:សញ្ញាបញ្ជា Khẩu hiệu:សញ្ញា Chiến lược:យុទ្ធសាស្រ្ត Chiến thuật:យុទ្ធវិធី Báo cáo tình hình chiến đấu:រាយការណ៏សកម្មភាពប្រយុទ្ធ Chiến dịch: យុទ្ធការ Chiến trường:សមរភូមិ Chiến tranh:សង្គ្រាម Phối hợp:រួមជាមួយ Truy quét:បោសសំអាត Thu gom:ប្រមែប្រមូល Nộp:ប្រគល់ Giải phóng:រំដោះ Phân tán:បំបែកចេញ Địa phương:តំបន់ Bắt sống:ចាប់ជាឈ្លើយ Gọi hàng:អំពាវនាវឲ្យចុះចូល Đầu hàng:ចុះចាញ់ Ngoan cố:រឹងក្បាល Phá hủy:កំទេច Củng cố:ពង្រឹង Nổi dậy:ប៉ះបោលលើង Nghi binh:បន្លែបន្លំ,បញ្ឆោតទ័ព្ធ Ngụy trang:ក្លែងបន្លំ Lực lượng dự bị:កម្លាំងបម្រុង Phóng thích:ដោះលែង Mùa mưa:រដូវភ្លៀង Mùa khô:រដូវប្រាំង Tình báo:ចារកម្ម nhân viên tình báo:ចារបុរស Thám báo:សើបការណ៏ Kĩ thuật:បច្ចេសទេស

Tinh thần:ស្មារតី Tinh thần chiến đấu:ស្មារតីប្រយុទ្ធ Hàng ngũ địch:ជួរខ្មាំង Suy sụp:ដួលរលំ Tan rã:ខា្ចត់ខ្ចាយ Mâu thuẫn:ទំនាស់ Sự nhận thức:ការយល់ដឹង Vận động:ប្រមែប្រមូល,ធើ្វរចលនា Phát động:បំផុស Phát động phong trào: បំផុសចលនា Suy nghĩ:គិត,ពិចារណា Tán thành:យល់ស្រប
Thủ tướng:នាយករដ្ឋមន្ត្រី Bộ trưởng:រដ្ឋមន្ត្រី Bộ chính trị:ក្រសួងនយោបាយ Bộ quốc phòng: ក្រសួងការពារប្រទេស Bộ công an:ក្រសួងសន្តិសុខ(ក្រសួងនគបាល) Bộ tài chính:ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Bộ kinh tế:ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច Bộ giáo dục và đào tạo:ក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល Bộ công thương:ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn:ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទ Bộ y tế:ក្រសួងសុខាភិបាល Bộ năng lương:ក្រសួងថមពល Bộ công nghiệp:ក្រសួងឧស្សាហកម្ម Bộ ngoại giao:ក្រសួងការបរទេស Bộ ngoại thương:ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស Bộ tư pháp:ក្រសួងយុត្តិធម៏ Bộ nội vụ:ក្រសួងមហាផ្ទៃ Bộ Lao động:ក្រសួងពលកម្ម Văn phòng chính phủ:ការរិយាល័យរដ្ឋភិបាល Nội các:គណះរដ្ឋមន្ត្រី Quốc hội:រដ្ឋសភា Đại biểu:តំណាងរាស្រ្ត Đại biểu nhân dân:តំណាងរាស្រ្ត Đại biểu quốc hội:សមាជិករដ្ឋសភា Nghị sĩ:ព្រឹទ្ធសភា Nghị viện:រដ្ឋសភា Hội đồng:ក្រុមប្រឹក្សា Hội đồng nhân dân:ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន Ủy ban:គណះកម្មការ Ủy ban nhân dân:គណះកម្មាធិការប្រជាជន Ủy ban dân số và trẻ em:គណះកម្មាធិការប្រជាពលរដ្ឋនិងកុមារ Ủy viên:សមាជិក Toà án:តុលាការ, Tòa án tối cáo:តុលាការជាន់ខ្ពស់ Chánh án:ចាងហ្វាងតុលាការ Thẩm phán:ចៅក្រម Luật:ច្បាប់ Luật sư: មេធាវី Luật học: និតិសាស្រ្ត Bộ luật:ច្បាប់ Hiến pháp:រដ្ឋធម្មនុញ Bộ luật Dân sự:ច្បាប់រដ្ឋវេណី Bộ luật Hình sự:ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ Bộ luật tố tụng hình sự:ច្បាប់និតិក្រមព្រហ្មទណ្ឌ Bộ luật tố tụng dân sự:ច្បាប់និតិក្រមរដ្ឋវេណី Luật Giao thông: ច្បាប់ចរាចរណ៏ Luật Đất đai:ច្បាប់ដីធ្លី Luật Hôn nhân và Gia đình:ច្បាប់អាពារហ៏ពិពារណ៏និងគ្រួសារ Luật kinh tế:ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច Luật hành chính:ច្បាប់រដ្ឋការ Luật quốc tế:ច្បាប់អន្តរជាតិ

Thiết quân luật: ច្បាប់អជ្ញាសឹក Liên hiệp quốc: អង្គការសហប្រជាជាតិ Ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc:គណះកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ Tổ chức lương thực và nông nghiệp:អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម Tổ chức lương thực thế giới:អង្គការស្បៀងអាហារអន្តរជាតិ Tổ chức y tế thế giới:អង្គការសុខាភិបាលអន្តរជាតិ Tổ chức phi chính phủ:អង្គការក្រៅរដ្ឋភិបាល Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc:គណះកម្មាធិការសុន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ជនជាតិ ភាសា និងប្រទេស[កែប្រែ]

 • German (ន.) ១.អាល្លឺម៉ង់ (ជនជាតិ); ២.អាល្លឺម៉ង់ (ភាសា); (គុ.) នៃអាល្លឺម៉ង់, របស់អាល្លឺម៉ង់
 • Germanic (ន.) ចឺម៉ានីឝ (ភាសា); (គុ.) នៃចឺម៉ានីឝ, របស់ចឺម៉ានីឝ
 • Germany (ន.) អាល្លឺម៉ង់ (ប្រទេស)
 • Vietnam (ន.) វៀតណាម (ប្រទេស)
 • Vietnamese (ន.) វៀតណាម (សញ្ជាតិ), យួន (ជនជាតិ); (គុ.) នៃវៀតណាម/យួន, របស់វៀតណាម/យួន, យួន/វៀតណាម

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:en:Countries