ការពិភាក្សា:អយ្យកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អយ្យកា[កែប្រែ]

អយ្យកា

Sreytoch Koy (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៣:៥៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)