កើតឡើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កើត+ឡើង>កើតឡើង។

កន្សោមកិរិយា[កែប្រែ]

កើតឡើង

  1. ជួបប្រទះ,បណ្ដាល
    ឧ. សង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]