កេងកាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កេងកាង

  1. ដោយមានដំណើរតេងតាង
    ឧ. ដើរកេងកាង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កេងកាង

  1. ដែល​មាន​ដំណើរ​តេងតាង

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត