កំអួក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កំអួក

  1. កាន់​ខ្លួន, ឆ្មើងឆ្មៃ
    មនុស្ស​កំអួក (មិន​សូវ​ប្រើ), ច្រើន​ប្រើ​ជា ឆ្មើង​កំអួក

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត