ក្បិតក្បៀត

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

ក្បិតក្បៀត

  1. សំច័យ, សំចែសំច័យ, មិន​កញ្ជះកញ្ជាយ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

ក្បិតក្បៀត

  1. ដោយសំច័យ, សំចែសំច័យ, មិន​កញ្ជះកញ្ជាយ
    ត្រូវ​ខំ​ក្បិតក្បៀត​ប្រាក់​កាស កុំ​ចាយ​វាយ​កញ្ជះកញ្ជាយ​ពេក។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ន័យដូច[កែប្រែ]

  • ត្បិតត្បៀត (កុំ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ ព្រោះ​ពុំ​មែន​ជា​ពាក្យ​មាន​ន័យ​គួរ​ប្រើ​ទេ។)

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត