ក្រពត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ទឹក​មួយ​ប្រភេទ សន្ដាន​នឹង​ត្រី​​មាន​ធ្មេញ​តែ​ពីរ លើ​មួយ​ក្រោម​មួយ មុត​ដូច​កាំបិត​កោរ, ជា​សត្វ​សាហាវ អាច​ច្រឹប​សាច់​មនុស្ស​បាន, មាន​ស្បែក​គ្រាត​ៗ ដូច​ស្បែក​បបែល ឬ ពោះ​ប្រមោយ​ដំរី, កាល​ណា​តែ​ចាប់​ខ្លួន​វា វា​បំប៉ោង​ពោះ​ប៉ោង​ដូច​ជា​សត្វ​ហ៊ីង ។ Pao leiurus Tiger puffer
  2. Pao suvattii