ក្រឡាហោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឋានន្តរ​របស់​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ខាង​អាណាចក្រ​សម័យ​ជាន់​ដើម : ឧកញ៉ា​ក្រឡាហោម ។