ក្រអឺត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ស្មឿក, ដែល​មាន​ឫកពា​បែប​ឆ្មើងឆ្មៃ, បែប​កោង : ឈរ​ក្រអឺត, ធ្វើ​ឫក​ក្រអឺត ។