ក្អឹកៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ ឧ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ញ៉ាំង​ពាក្យ​សើច​ឲ្យ​ប្លែក​ជាង​ប្រក្រតី : សើច​ក្អឹក​ៗ (ម. ព. កក្អឹក ផង)