ថែរក្សា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ថែរក្សា = take care of កុំអោយបាត់បង់