ថ្ងៃច័ន្ទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

បកប្រែ[កែប្រែ]