ទន្តជៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ទន្តជ

គុណនាម[កែប្រែ]

ទន្តជៈ

  1. ទន្តជ
  2. សូរធ្មេញ, dental, dentale សូរព្យញ្ជនៈដែលមានទីបន្លឺនៅត្រង់ធ្មេញ គឺចុងអណ្ដាតទល់នឹងធ្មេញ។ ព្យញ្ជនៈសូរធ្មេញមាន : [t], [d], [n], ...។

ន័យដូច[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត