ទីម័រខាងកើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ទីម័រខាងកើត

  1. ឈ្មោះប្រទេសមួយក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍