បេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

បេង

 1. ឈ្មោះ​ឈើ​ខ្លឹម​មួយ​ប្រភេទ ពួក​គ្រញូង, ពួក​ធ្នង់ : ក្ដារ​បេង, តុ​បេង ។ Afzelia siamica craib

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

បេង

 1. ភូមិនៃឃុំអន្លង់វិល
 2. ភូមិនៃឃុំដារ
 3. ភូមិនៃឃុំរូង
 4. ភូមិនៃឃុំស្ដុក
 5. ភូមិនៃឃុំចំបក់
 6. ភូមិនៃឃុំព្នាយ
 7. ភូមិនៃឃុំស្រើង
 8. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយស្ទោង
 9. ភូមិនៃឃុំម្កាក់
 10. ភូមិនៃឃុំព្រៃពោន
 11. ភូមិនៃឃុំថ្មពូន
 12. ភូមិនៃឃុំស្នាអន្សា
 13. ភូមិនៃឃុំដូនពេង
 14. ភូមិនៃឃុំគោកធ្លកក្រោម
 15. ភូមិនៃឃុំដានរុន
 16. ភូមិនៃឃុំត្រាំសសរ
 17. ភូមិនៃឃុំក្រពុំឈូក
 18. ឃុំនៃស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
 19. ភូមិនៃឃុំបេង