ផែនដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

(តារាសាស្ត្រ) Earth, Terre ភពមួយនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានជីវិតរស់នៅ។