ពញាក្រែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. [ ពញា-ក្រែក ] ( ន. ) ឈ្មោះ​មនុស្ស​ម្នាក់​ជាតិ​ជា​ខ្មែរ​សុទ្ធ ជា​បុរស​មាន​បុណ្យ​អស្ចារ្យ បាន​សោយ​រាជ្យ​ជា​ក្សត្រិយ៍​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ (មើល​ពង្សាវតារ​ខ្មែរ) ។
  2. អតីតស្រុកនៃខែត្រកំពង់ចាម
  3. ស្រុកនៃខែត្រត្បូងឃ្មុំ