ព្រំទេព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ព្រហ្មទេព