ព្រំទេព

ពីWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្មែរ ព្រហ្មទេព

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

ព្រំទេព

  1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជារដ្ឋកាលពីឆ្នាំ១៩០០-២៣ មីនា ១៩០៧។ បច្ចុប្បន្នខែត្រព្រះវិហារ។
  2. អតីតឃុំនៃស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ។