រកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. (# ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ព្រៃ​មួយ​ប្រភេទ សន្តាន​នឹង​គ​ដើម​មាន​បន្លា​ធំ​ៗ​រង្វើល​ៗ ផ្លែ​តូច​ៗ​ខ្លី​ៗ​ជាង​ផ្លែ​គ មាន​ប៉ុយ​សាច់​ម៉ដ្ឋ​ត្រសុស​សម្បុរ​ស​ស្រអាប់ : ប៉ុយ​រកា ។ Bombax anceps Pierr
 2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឆ្នាំ​ទី ១០ (មាន់) : ឆ្នាំ​រកា ។
 3. ភូមិនៃឃុំសិង្ហ
 4. ឃុំនៃស្រុកសង្កែ
 5. ភូមិនៃឃុំរកា
 6. អតីតភូមិនៃឃុំស្រយូវ
 7. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រយូវ
 8. ភូមិនៃឃុំកំពង់ចិនជើង
 9. ឃុំនៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
 10. ភូមិនៃឃុំរកា
 11. ភូមិនៃឃុំក្រាំងយ៉ូវ
 12. ភូមិនៃឃុំសែនមនោរម្យ
 13. ឃុំនៃស្រុកពារាំង
 14. ភូមិនៃឃុំរកា
 15. ភូមិនៃឃុំដូនពេង
 16. ភូមិនៃឃុំគោកដូង
 17. ភូមិនៃឃុំកំពង់ក្ដី
 18. ភូមិនៃឃុំល្វា
 19. ភូមិនៃអតីតឃុំក្របីរៀល
 20. ភូមិនៃសង្កាត់ក្របីរៀល
 21. ភូមិនៃឃុំអង្គតាសូ
 22. ភូមិនៃឃុំបាស្រែ
 23. ភូមិនៃឃុំស្នោ
 24. ភូមិនៃឃុំជីខ្មា
 25. ឧទម្ពរ