រុស្ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

  • អំនាន: /រុស/
  • អ.ស.អ. /rus/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ អង់គ្លេស Russ

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

រុស្ស

  1. Russie, Russia