Jump to content

ស្រុកកើតកង្វល់

ពីWiktionary

ស្រុក​កើត​កង្វល់ : គឺ​ស្រុក​ដែល​មាន​កើត​សឹក​សង្គ្រាម ឬ មាន​កើត​បះបោរចលាចល​អ្វី; មាន​កង្វល់ មាន​ក្ដី​ខ្វល់ ។