ហយី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហយី (ម. ព. ហយិន ) ។

សូមមើលផងដែរ ហយិន